פילים גדולים

מחמאות, טיבן להיזכר ולהישמר בתודעה ובנפש. אמירות הפוכות – גם כן, אך גישה חיובית תחגוג על הראשונות וזו תהווה נדבך בבניית הביטחון והשמחה.

בשיעורים שקיבלתי אצל אליזבת שוורצקופף השתתף תמיד גם פסנתרן מלווה. לפעמים היו אלה פסנתרנים "שלי", שהתלוו אלי ולעתים היו אלה אנשים ששוורצקופף נהגה להזמינם לשיעורים שנתנה.

בשיעורים שלי הגיע לרוב פסנתרן מציריך, שהיה מנצח משנה בבית האופרה. היו לו כפות ידיים גדולות ונגינה בוטחת, גם בתפקידי פסנתר לא פשוטים. הוא כסה את המקלדת בהחלטיות, גם אם לא ברגישות גדולה, מוכן לכל טמפו, עוקף כל קושי טכני. היה נוח להשתמש בשירותיו וכל תשלום שדרש בהחלט הגיע לו.

באחד השיעורים הודיעה לי אליזבת שוורצקופף שהפסנתרן, מר סימונוט, קיבל ג'וב בעיר אחרת ועבר למקום המרוחק כ 150 ק"מ. לצערה לא יוכל לבוא יותר ונאלץ להזמין פסנתרנית מן האזור. הגיעה אישה צעירה, מיומנת הרבה פחות ומוגבלת בהתאמתה למשימה.

הבעתי את צערי ותסכולי והצעתי לשאול את מר סימונוט שוב, אם יאות לבוא בכל זאת ויהיה מוכן להטריח את עצמו למרות הנסיעה הארוכה וכמובן תמורת תשלום הולם.

את תגובתו לא אשכח: "עבור הפילים הגדולים אשמח תמיד לבוא". מכל חיות תבל בחר להשוות אותי לפיל וראיתי זאת כמחמאה...

והוא אכן הגיע ושוב נהניתי מעבודתו המקצועית וממיומנותו הגבוהה.

31.12.2018