החתולה שלי

"שלי" היא "שלג"

ולמה? זה ברור:

יש לה בטן

לבנה, צחה כברבור.

"שלי" הוא שם חיבה,

שתוספת יש לו גם,

מין כזאת הארכה:

"שלילי" – מן הסתם.

ו"שלילי" היא לפעמים

בקיצור – "לילי"

והנה שוב

הגענו ל"שלי".

"שלי" חתולה עם אופי,

שחורה-לבנה עם יופי

והשלמה בעיניים בורקות,

יוקדות וירוקות.

הטוב והרע בה משחקים,

שחור-האופל ולובן-מלאכים:

מגרגרת, מתפנקת, מבטאת אהבהבים,

אך מנגד גם בלתי צפויה כדרך רשעים.

מבקשת, דורשת, מקומה יודעת,

מיללת, תובעת שלא מדעת,

על משמעת אין מה לדבר,

כך, כמו חתול, רק פחד מאחר.

ובכל זאת היא מצליחה

בלי מעצור ומבוכה

את חיציה לירות

אל הלב ישירות.

והכיבוש ודאי, מרתק המעקב,

אחר כל הפתעה שכסכין בגב,

ואיך סליחה ומחילה היא משיגה

כי אהבה וחום הם בראש הרשימה.

"שלי" היא "לילי",

שהייתה לעתים גם "שלילי"

ואפילו "שלג" במחשבה,

לפני שסופית - "שלי" נקבע !

שמחת תורה תשע"ו