גילה ירון מביאה כאן לקט מהקלטות אולפן, מקונצרטים חיים ומתקליטורים - של קריירה ארוכת שנים (40) בשירה והוראת זמרה

המשך

Brahms - Walzer Liebeslieder Op. 52
Jerusalem 2001 
גילה ירון, ברכה קול, ישי שטקלר, דן איטנגר, ברכה עדן, אלכסנדר תמיר